Kurumsal TEAM BUILDING, konferans, toplantı, business görüşmeleri, eğitim kursları gibi toplantıların v.s. yapılması  için özellikle düzenlenen yeni sahaya  davet ediyoruz.

Üç adet  çağın konfersan salonu 30-150 kişiye kadar  sığdırabilme kapasitesine sahiptir ve toplantılarda  istenilen tüm gerekli teçhizat ve araç gereçlerle (projektör, ekran, mikrofon, flipchart, beyaz tahta, marker) donatılmıştır.